• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Az ELTE.DH Központ egész évben ingyenes tréning lehetőségeket biztosít az ELTE oktatóinak és a doktori képzésben résztvevőknek.

Választható témakörök:

 

Digitálisan született anyagok kezelése

Mindennapi tevékenységeink és szakmai gyakorlataink alkalmával elkerülhetetlenné és nélkülözhetetlenné vált a digitális technológia. Egy digitális kéziratot a korábbi filológiai módszereket alkalmazva további speciális, a mediális környezetet figyelembe vevő módszertan kifejlesztésével is tudjuk elemezni. Ez a tréning a digitális helyszínelésre helyezi hangsúlyt, mely lehetővé teszi a merevlemezek tartalmának (roncsolt vagy törölt fájlok esetén is), vagyis a digitálisan született kéziratnak a helyreállítását: léteznek olyan szoftverek, amelyekkel rekonstruálható az írásfolyamat (javítások, átírások, kihúzások stb.), s így egy adott mű genetikus megjelenítése.
Bibliográfia

 

Tudományos szövegkiadások online szolgáltatása

A tudományos szövegkiadások online publikálása a digitális bölcsészet egyik legkörülhatárolhatóbb területe. Nemcsak a módszertan, a felhasznált eljárások, a jelölőnyelvi kódolás egységesült az elmúlt évtizedekben, de kialakult ennek a módszertannak a tudományos reflexiós tere is, folyóiratokkal, konferenciasorozatokkal, kézikönyvekkel és különféle képzésekkel. A tréning a digitális filológiába nyújt betekintést, gyakorlatorientált módon, konkrét szövegek és szolgáltatások összefüggésében.

 

Digitális tudománymetria és forráskutatás

Az érdeklődők megismerkedhetnek a hagyományos bibliometriai eszközök mellett a tudományos teljesítmény mérésének újabb módszereivel; az idézettségen túl a tudományos hálózatok és kutatási együttműködések feltérképezésének más lehetőségeivel; a hatásvizsgálat egyre szélesedő, a közösségi médiát is bevonó elemzési apparátusával; mindezt hazai és nemzetközi példák sorával illusztrálva.

 

Digitális kulturális örökség

A széles közönség, és egyre inkább a kutatók is, digitális formában lépnek kapcsolatba a kultúra tárgyaival. A digitális kulturális örökség azonban, miközben persze kapcsolatban marad analóg “eredetével”, saját mediális feltételeinek megfelelően működik. Ezen feltételekről lesz szó a tréningen: a kulturális objektumok (legyenek azok könyvek, kéziratok vagy képzőművészeti alkotások digitális másolatai) kezelésének, archiválásának, közzétételének, leírásának műveleteiről, arról, mi történik ezekkel az objektumokkal a gyűjteményben és hogy hogyan kerülnek el olyan gyűjtőportálokra, mint amilyen például az Europeana, illetve hogy ez a folyamat, az aggregáció, milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket rejt magában.

 

Stilometria: szövegelemzés számítógépes módszerekkel

A stilometria a szövegtulajdonságok számszerűsítésének és az ezekből levont következtetéseknek a gyűjtőfogalma. Ilyen tulajdonság szinte bármiből lehet, ami a szövegben előfordul és számosságát viszonyítási pontként lehet alkalmazni: grammatikai osztályok, szóalakok, központozás, nevek, vagy akár a betűk is. Egy stilometriai elemzés során ezeket vizsgálva különféle megállapításokat tehetünk egy adott szövegről: például, hogy inkább verbális vagy nominális-e a textus, milyen a lexikai diverzitása stb. A stilometria egy másik alkalmazása, amikor több szöveg kapcsolatáról vonunk le következtetéseket, például a szövegek grammatikai- vagy stílusbeli összehasonlítása során. A tréning folyamán gyakorlati betekintést nyújtunk a stilometria ezen két ágába.

 

A tréningeket kellő számú jelentkező esetén, előre egyeztetett időpontban tartjuk meg.

Amennyiben jelentkezni szeretne valamelyik képzésre, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen keresztül (dh.elte.hu@gmail.com).