• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

ADATGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

A képzésről

A szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a könyvtár- és információtudomány, a digitális bölcsészet és a könyvtári informatika határmezsgyéjén magabiztosan mozognak. A tanfolyamot elvégzők átfogó képet kapnak a digitalizált vagy eleve digitálisan keletkezett adatok kezelési technikáiról, és ezen adatok egyéni ill. csoportmunkában történő, a jogi keretek adta mozgástéren belüli, akár projektszerű kezeléséről. Mindebbe beletartozik az adatok biztonságának és hitelességének megőrzése, a ’fair use’ körülményeinek megteremtése, valamint akár a kezelt adatok másodlagos felhasználási célokra történő kijelölése/felhasználása, és az erre alkalmas rendszerek adatokkal történő feltöltése, üzemeltetése.

A képzés során a résztvevők szisztematikus áttekintést kapnak az adatkezelési technológiákról, modellekről és workflowkról. Megismerik a projektszemléletű csoportmunka adta lehetőségeket, valamint mindezek jogi hátterét, azokat a sarokpontokat kiemelve, hogy meddig mehet el egy-egy adatkezelő a publicitás irányába.

A szakképzés gyakorlatorientált, a résztvevők a képzés során megismerik az eszközök mellett a munkafolyamatban betölthető lehetséges szerepek hatókörét. Részét képezi külföldi kutatóhelyek munkáinak megismerése, valamint egy projektfeladat végrehajtása külső ill. belső szakmai partnereknél.

 

A képzés indulása: 2023 szeptember. További információk hamarosan.