• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Az ELTE BTK-n a 2019/2021-as tanévtől kezdődően kötelező tárgy az alapszakos hallgatók számára a Digitális Bölcsész Kompetenciák.  

A kurzus célja, hogy egy alapvető műveltséget adjon a digitális történelemről, különböző eszközök/szolgáltatások használatáról, -melyekre az egyetemi képzés alatt is szüksége van a hallgatóknak (pl. Zotero, Jstore, Quizlet, stb.)-  a digitális örökségről, mint kutatási területről és még sok minden másról, ami kapcsolódik a digitális kultúrához. 

A kurzus anyaga nagyon színesen lett összeállítva, sokszor szépművészeti, filmes, popkulturális vonatkozásokkal, kapcsolódó magyar és külföldi szakirodalmakkal, magyarázó videókkal. Emellett a kurzus moduljaiban kvízek és gyakorlati feladatok találhatók, amik ellenőrzik a hallgatók tudását, így biztosítva, hogy mindenki figyelmesen követi végig a tananyagot. 

A kurzus online formában (eLearning) valósul meg a Canvas felületén, vagyis a hallgatók “távolról” végzik a kurzust, nem egy megadott időpontban. Az előző félévekhez képest a 2021/2022 tavaszi félévétől kezdve megváltozott a kurzus, hogy hallgató-barátabb legyen a felépítése és követelményei. 

Ettől a félévtől kezdve a kurzus 2 x 6 modulból épül fel. Minden modul szöveges törzsanyagból áll és ezekhez tartozó kvízekből. Emellett minden modulban van egy-egy gyakorlati feladat, amelyekhez ellenőrző kérdések is tartoznak. A kurzus teljesítéséhez mind a szövegekhez tartozó kvízeket, a gyakorlati feladatokat és ezekhez tartozó kérdéseket el kell végezni.  

A modulok párosával, kéthetente válnak elérhetővé. Ettől a félévtől, minden modul teljesítése kötelező, viszont ha valaki kicsúszna a két hetes határidőből akkor is el tudják végezni a hallgatók, csak kevesebb, az eredeti pontszám ötven százalékáért. 

A kurzus ettől a félévtől kezdve magyar és angol nyelven is elérhető.

Tematika:

1. Mi a digitális bölcsészet?
A digitális bölcsészet definíciója, története, viszonya a bölcsész-, és digitális tudományokkal. Digitális bölcsészeti kutatások az ELTE-n.

2. Információs túlterheltség, információmenedzsment, információs műveltség
Az információs műveltséggel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak áttekintése (adat, információ, metaadat, hipertextus).

3. A digitális médium rövid története
A World Wide Web létrejötte és különböző fajtáinak (1.0, 2.0, 3.0) bemutatása.

4. Forráskeresés
A források típusai és a forráskeresés újkeletű nehézségei. Online repozitóriumok.

5. Digitális tudomány
A források felhasználásának jogi aspektusa: szerzői jog és plágium, valamint az ezekhez kapcsolódó digitális bölcsészeti módszerek.

6. Big Data és Smart Data
A Big Data és Smart Data technológiájának bemutatása.

7. Digitálisan született tartalmak és a webarchiválás
A digitálisan született tartalmak és analóg párjaik között tapasztalható lényegi különbségek vizsgálata. A web múltjának megőrzése, időről időre történő archiválásának haszna.

8. Mi a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligencia meghatározása, létrejöttének története illetve viszonya az emberi értelemhez.

9. Digitális Kulturális Örökség
A digitális kulturális örökség fogalma és eljárásai.

10. Mi a hálózatelmélet?
A hálózatelmélet alapfogalmaival való megismerkedés (viszonyrendszerek, csúcsok, élek). Hálózatelmélet a bölcsészettudományokban (proszopográfiai vizsgálatok).

11. Város és digitális technológia
Az okos város. Geographic Information System. Heat map a városi térben. Városok és épületek 3D modellezése. Digitális technológiák hatása a városi térre.

12. Természetes Nyelvfeldolgozás

Nyelvstilisztikai alapok, a korpusz fogalma és típusai, korpuszannotáció.

A tanagyag elkészítésében közreműködtek:

Főszerkesztő: Palkó Gábor

Szerkesztő: Smrcz Ádám

Munkatársak: Karabulut Aslihan, Szabó Veronika, Szlávich Eszter, Timári Mária, Oláh Gábor (11. modul), Mravik Patrik, Dömötör Andrea, Tamás Péter