• contact@elte-dh.hu
 • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Az ELTE BTK alapszakos hallgatói számára a 2020/2021-es tanév első félévétől kezdve kötelezően elvégzendő tárgy a Digitális bölcsész kompetenciák című kurzus. 

Első alkalommal a 2019/20-as év tavaszi félévben hirdetettük meg a kurzust. A pilot félév célja a tananyag próbaverziójának tesztelése volt, és hibrid formában történt: a hallgatók számítógépteremben, jelenléti oktatási körülmények között végezték a Canvas e learning felületén keresztül a kurzus moduljait, miközben mind a tananyagtartalmakra, mind a módszertanra, mind pedig a gyakorlati feladatokra személyesen reflektálhattak. Ezek a személyes reflexiók fontos visszajelzést jelentettek a kurzust fejlesztő csapatnak. 

Kurzusunk célja, hogy egy alapvető műveltséget adjon a digitális történelemről, különböző eszközök/szolgáltatások használatáról, – melyekre az egyetemi képzés alatt is szüksége lehet a hallgatóknak (pl. Zotero, Jstore, Quizlet, stb.) –  a digitális örökségről, mint kutatási területről és még sok egyéb témáról, amely kapcsolódik a digitális kultúrához. 

A kurzus anyaga igen színesen lett összeállítva, sokszor szépművészeti, filmes, popkulturális vonatkozásokkal, kapcsolódó magyar és külföldi szakirodalmakkal, magyarázó videókkal. Emellett a kurzus moduljaiban kvízek és gyakorlati feladatok találhatóak, melyek ellenőrzik a hallgatók tudását, így biztosítva, hogy mindenki figyelmesen követi végig a tananyagot. 

A kurzus kidolgozása során két főbb szempontot tartottunk végig szem előtt. (1) Mivel eleve tudható volt, hogy a célközönség bölcsészhallgatókból áll majd, az egyes témák kifejtésekor különös hangsúlyt fektettünk egyfajta „bölcsész szempontú megközelítésre”: az egyes digitális eszközök bemutatása során kiemeltük azok keletkezésének történetét, szépirodalmi, képzőművészeti vagy filmes stb. vonatkozásait. (2) Ugyanakkor – digitális bölcsészeti képzésről lévén szó – figyelmet kellett fordítanunk a kurzus gyakorlati jellegére is. 

A kurzus online formában (eLearning) valósul meg a Canvas felületén, vagyis a hallgatók “távolról” végzik a kurzust, nem egy megadott időpontban. Mivel az eLearning környezet nem teszi lehetővé a tanulói részvétel kifinomult monitorozását, ún. kvízek segítenek abban, hogy a tanulói részvételt ellenőrizni tudjuk. A kvízek során feltett kérdések nemcsak arról nyújtanak tájékoztatást, hogy a hallgatóknak mennyire sikerült feldolgozniuk az adott modul anyagát, hanem egyúttal az adott tananyagtartalom nehézségével kapcsolatosan is hasznos adatokat nyújtanak a tananyag fejlesztői felé. 

Az előző félévekhez képest a 2021/2022-es tanév tavaszi félévétől kezdve megváltozott a kurzus struktúrája, hogy hallgató-barátabb legyen a felépítése és követelményei. Ettől a félévtől kezdve ugyanis a 12 modul kéthetente, kettesével kerül megnyitásra, továbbá, minden kettes blokkot egy feladatokat tartalmazó modul követ. A szöveges, valamint a feladatokat tartalmazó modulok kvízeket és ellenőrző kérdéseket tartalmaznak, melyek kitöltése kötelező, ugyanakkor a hallgatók kétszer próbálkozhatnak a kitöltéssel, melyekből a rendszer átlagot számol. A modulok kitöltésére két hét áll rendelkezésre, ugyanakkor az eddigiekkel ellentétben a határidő elérkeztével nem zárulnak le a modulok, hanem továbbra is kitölthetőek maradnak egy végső határidőig, csupán ekkor már kevesebb pontért, mivel maximum az eredeti pontszám felét lehet elérni. Így tudjuk biztosítani hallgatóinknak, hogy akkor is legyen lehetőségük teljesíteni a kurzust, ha valamelyik határidőből véletlenül kicsúsztak. Ezen felül bizonyos időközönként  hallgatóink értesítést kapnak Neptun-üzenetben a kihagyott kvízeik és ellenőrző kérdéseikről, így próbáljuk csökkenteni annak esélyét, hogy valakinek elkerülje a figyelmét egy kihagyott kérdéssor, s esetleg emiatt ne írhassa meg a zárthelyi dolgozatot. 

A 12 modul, valamint az ezekhez tartozó gyakorlati feladatok elvégzését követően – amennyiben a hallgatók kitöltöttek minden kérdéssort, s elérték a szükséges százalékot – a kurzus egy zárthelyi dolgozattal zárul, mely szintén online formában érhető el az óra időpontjában. 

A kurzus ettől a félévtől kezdve magyar (BBN – DIG – 001) és angol (BBI – DIG – 001) nyelven is elérhető. 

 

Tematika:
 1. Mi a digitális bölcsészet?
  A digitális bölcsészet definíciója, története, viszonya a bölcsész-, és digitális tudományokkal. Digitális bölcsészeti kutatások az ELTE-n.
 2. Információs túlterheltség, információmenedzsment, információs műveltség
  Az információs műveltséggel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak áttekintése (adat, információ, metaadat, hipertextus).
 3. A digitális médium rövid története
  A World Wide Web létrejötte és különböző fajtáinak (1.0, 2.0, 3.0) bemutatása.
 4. Forráskeresés
  A források típusai és a forráskeresés újkeletű nehézségei. Online repozitóriumok.
 5. Digitális tudomány
  A források felhasználásának jogi aspektusa: szerzői jog és plágium, valamint az ezekhez kapcsolódó digitális bölcsészeti módszerek.
 6. Big Data és Smart Data
  A Big Data és Smart Data technológiájának bemutatása.
 7. Digitálisan született tartalmak és a webarchiválás
  A digitálisan született tartalmak és analóg párjaik között tapasztalható lényegi különbségek vizsgálata. A web múltjának megőrzése, időről időre történő archiválásának haszna.
 8. Mi a mesterséges intelligencia?
  A mesterséges intelligencia meghatározása, létrejöttének története, illetve viszonya az emberi értelemhez.
 9. Digitális Kulturális Örökség
  A digitális kulturális örökség fogalma és eljárásai.
 10. Mi a hálózatelmélet?
  A hálózatelmélet alapfogalmaival való megismerkedés (viszonyrendszerek, csúcsok, élek). Hálózatelmélet a bölcsészettudományokban (proszopográfiai vizsgálatok).
 11. Város és digitális technológia
  Az okos város. Geographic Information System. Heat map a városi térben. Városok és épületek 3D modellezése. Digitális technológiák hatása a városi térre.
 12. Természetes Nyelvfeldolgozás
  Nyelvstilisztikai alapok, a korpusz fogalma és típusai, korpuszannotáció. 

 

 

A tanagyag elkészítésében közreműködtek:

Főszerkesztő: Palkó Gábor

Szerkesztő: Smrcz Ádám

Munkatársak: Karabulut Aslihan, Szabó Veronika, Szlávich Eszter, Timári Mária, Oláh Gábor (11. modul), Mravik Patrik, Dömötör Andrea, Tamás Péter

A kurzus akadálymentesítésében segítségünkre volt: Rózemberczki Zoltán