• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

A képzésről

Az informatikai forradalom és a kulturális tartalmak digitalizációja jelentős hatással volt a bölcsészettudományokra az elmúlt évtizedekben. Ezen a területen egyre növekvő jelentőséggel bírnak a számítógépes eljárásokat alkalmazó, kvantitatív módszerekre épülő kutatások. Ezeket a témájukban, kérdésfeltevésükben sokszor jelentősen különböző digitális bölcsészeti kutatásokat összeköti az alkalmazott informatikai, digitális filológiai és nyelvtechnológiai eljárások hasonlósága, valamint az adatok kinyerésére és elemzésére használt módszerek közös vonásai. 

 A nem kvantitatív jellegű bölcsészettudományi kutatásoknak is egyre inkább feltétele az, hogy az egyes szaktudományok kutatási tárgyát képező szövegek digitális formában, valamilyen könnyen kereshető adatbázison keresztül elérhetővé váljanak. A digitális bölcsészetnek egyik fontos területe a szövegeket, valamint a szövegek metaadatait és annotált jellemzőit tartalmazó adatbázisok létrehozása, illetve az adatbázisok kialakításához szükséges hatékony eljárások kialakítása. Ezek az adatbázisok a bölcsészek számára rengeteg időt megspórolhatnak, hiszen olyan kutatási eszközöket adhatnak a kezükbe, amelyek segítségével új kutatási kérdésekre kaphatnak választ hosszas keresgélés és számolgatás nélkül. 

 A Digitális Bölcsészet minor gyakorlatorientált képzésének elvégzése révén az egyetemről olyan bölcsészek kerülhetnek ki, akik tudományterületükön képesek különböző informatikai, számítógépes szövegelemzési és egyéb adatelemzési eljárásokat magas szinten és innovatív módon alkalmazni, rendelkeznek a különféle szöveges adatbázisok kiépítésére és karbantartására vonatkozó szakértelemmel, valamint képesek informatikusokkal az informatikai szaknyelvet alkalmazva kommunikálni, és így közvetítő szerepet játszhatnak a bölcsészettudománnyal foglalkozó kutatók és az egyes kutatási projektekbe bevont informatikusok, programozók között. 

Célcsoport

A Digitális Bölcsészet minor interdiszciplináris jellegű, az összes bölcsész alapképzéssel jól párosítható. A képzés elvégzése hozzájárul többek között ahhoz, hogy a hallgató tudományos és szakmódszertani perspektívája gazdagodjon, és betekintést nyerjen a bölcsészettudományok leginnovatívabb területébe. Külön ajánljuk a képzést azoknak a hallgatóknak, akik közel állnak az informatikához, és nyitottak ezen ismereteiket tovább bővíteni. 

Milyen tudást biztosít a képzés?

A Digitális Bölcsészet minor olyan készségekkel látja el a hallgatókat, amellyel nemcsak főszakjukon szerzett ismereteiket mélyíthetik el, hanem olyan ismereteket is biztosít, amely a versenyszférában való elhelyezkedést is segíti. A képzés munkahelyi körülményeket idéző környezetben zajlik, ami elősegíti a gyakorlati tapasztalatok megszerzését. 

 

Tanrend   

A minor 6 félévből áll (2 félév alapozótárgyak+ 4 félév), ezalatt a résztvevők 50 kreditet gyűjtenek össze. A minor kimeneti követelménye egy projektmunka elkészítése és szakmai gyakorlaton való részvétel. 

2. félév (alapozótárgyak)

Informatika a bölcsészetben (gyakorlat) 

Bölcsészettudományi innováció- és projektmenedzsment (gyakorlat) 

3. félév

Digitális bölcsészeti problémamegoldás 1. (gyakorlat) 

A digitális kultúra elméletei (előadás) 

Digitális kulturális örökség (gyakorlat) 

4. félév

Digitális bölcsészeti problémamegoldás 2. (gyakorlat) 

Digitális média, digitális kommunikáció (gyakorlat) 

Digitális filológia (gyakorlat) 

5. félév

Digitális bölcsészeti problémamegoldás 3. (gyakorlat) 

Adatvizualizáció, digitális tér (gyakorlat) 

Számítógépes nyelvfeldolgozás (gyakorlat) 

6. félév

Projektmunka 

Szakmai gyakorlat