• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Digitális helyszínelés – a filológia megváltozott mediális környezetünkben
Vásári Melinda

A digitális helyszínelés – a filológia megváltozott mediális környezetünkben című projekt érdeklődésének központjában napjaink új mediális környezetének az irodalomtudomány praxisára gyakorolt hatása áll. Mindennapi tevékenységeink és szakmai gyakorlataink alkalmával ugyanis elkerülhetetlenné és nélkülözhetetlenné vált a digitális technológia. Legfőbb kérdéseim, hogy miként alkalmazkodhat, hogyan használhatja ki az irodalomtudomány, különösen pedig a filológia ezt az új, digitális médiakörnyezetet. A kutatás motivációja, hogy ennek fényében újraértelmezze a már meglevő gyakorlatokat, ami alatt egyszerre értem a gyakorlati alkalmazást és az erre vonatkozó elméleti reflexiót.

A projekt célja, hogy feltérképezze az irodalomtudomány mai, a megváltozott mediális környezet által nyújtott lehetőségeit, s ezek gyakorlati megvalósíthatóságát. A fókusz a digitális helyszínelésen van, mely a jövő (de már akár napjaink) filológiájának is tekinthető. A digitális helyszínelés ugyanis lehetővé teszi a merevlemezek tartalmának (roncsolt vagy törölt fájlok esetén is), vagyis a digitálisan született kéziratnak a helyreállítását: léteznek olyan szoftverek, amelyekkel rekonstruálható az írásfolyamat (javítások, átírások, kihúzások stb.), s így egy adott mű genetikus megjelenítése. Ezt a digitális kéziratot a korábbi filológiai módszereket is alkalmazva további speciális, a mediális környezetet figyelembe vevő módszertan kifejlesztésével tudjuk elemezni. Mindennek teoretikus keretét is ki kell alakítani, hiszen mindez visszahat arra, hogyan értjük az irodalomtudomány praxisát, feladatát, hatáskörét. Ennek kiindulópontjául szolgálhat a filológiát érintő elméleti és praxeológiai, a médiumarcheológiai és a hálózatelméleti diskurzus. A Digitális Bölcsészet Központtal és a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködve a fentebbi kérdéseket a gyakorlatban is vizsgálom, az ELTE.DH Központ munkatársaként hallgatóknak szóló tréninget tartok, valamint a Központ tervezett projektjeként nemzetközi kutatócsoportot szervezünk a témában.