• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Digitális bölcsész kompetenciák (BBN-DIG-001)

Az ELTE BTK Digitális Bölcsészeti Központja első alkalommal a 2019/20-as év tavaszi félévben hirdetett meg olyan kurzust, melynek célja a digitális bölcsészet alapjainak a hallgatókkal való megismertetése volt. A pilot félév célja a tananyag próbaverziójának tesztelése volt, és hibrid formában történt: a hallgatók számítógépteremben, jelenléti oktatási körülmények között végezték a Canvas e learning felületén keresztül a kurzus moduljait, miközben mind a tananyagtartalmakra, mind a módszertanra, mind pedig a gyakorlati feladatokra személyesen reflektálhattak. Ezek a személyes reflexiók fontos visszajelzést jelentettek a kurzust fejlesztő csapatnak.

Magának a kurzusnak a kidolgozása során két főbb szempontot tartottunk végig szem előtt. (1) Mivel eleve tudható volt, hogy a célközönség bölcsészhallgatókból áll majd, az egyes témák kifejtésekor különös hangsúlyt fektettünk egyfajta „bölcsész szempontú megközelítésre: az egyes digitális eszközök bemutatása során kiemeltük azok keletkezésének történetét, szépirodalmi, képzőművészeti vagy filmes stb. vonatkozásait. (2) Ugyanakkor – digitális bölcsészeti képzésről lévén szó – figyelmet kellett fordítanunk a kurzus gyakorlati jellegére is.

A kurzus tizenegy, tematikailag többé-kevésbé egymásra épülő modulból áll. Az egyes modulok során különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a digitális bölcsészettel foglalkozó kurrens magyar és külföldi szakirodalomba nyújtsunk betekintést (modulonként 6-7 szövegrészlet segítségével), de ezen kívül arra is, hogy multimediális eszközökkel (képek, filmrészletek, tudományos-ismeretterjesztő előadások felvételei stb.) tegyük azokat színesebbé. Mindennek természetesen az illusztratív funkción messze túlmutat a szerepe: a multimodális(an tagolt) narráció egyrészt „ismerősebb”, mediálisan otthonosabb a „digitális bennszülöttek” számára, mint a pusztán szövegalapú oktatási környezet, másrészről a multimodális tanulási szituáció maga is a kompetenciafejlesztés eszköze: felkészít komplex tanulási és munkakörnyezetek kezelésére, a digitális médiumban való minőségi tájékozódást, a „digital literacy”-t célzottan fejleszti.

Mivel az eLearning környezet nem teszi lehetővé a tanulói részvétel kifinomult monitorozását, ún. kvízek segítenek abban, hogy a tanulói részvételt ellenőrizni tudjuk. A kvízek során feltett kérdések nemcsak arról nyújtanak tájékoztatást, hogy a hallgatóknak mennyire sikerült feldolgozniuk az adott modul anyagát, hanem egyúttal az adott tananyagtartalom nehézségével kapcsolatosan is hasznos adatokat nyújtanak a tananyag fejlesztői felé.

 

Tematika:

1. Mi a digitális bölcsészet?
A digitális bölcsészet definíciója, története, viszonya a bölcsész-, és digitális tudományokkal. Digitális bölcsészeti kutatások az ELTE-n.

2. Információs túlterheltség, információmenedzsment, információs műveltség
Az információs műveltséggel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak áttekintése (adat, információ, metaadat, hipertextus).

3. A digitális médium rövid története
A World Wide Web létrejötte és különböző fajtáinak (1.0, 2.0, 3.0) bemutatása. 

4. Forráskeresés
A források típusai és a forráskeresés újkeletű nehézségei. Online repozitóriumok.

5. Digitális tudomány
A források felhasználásának jogi aspektusa: szerzői jog és plágium, valamint az ezekhez kapcsolódó digitális bölcsészeti módszerek. 

6. Big Data és Smart Data
A Big Data és Smart Data technológiájának bemutatása. 

7. Digitálisan született tartalmak és a webarchiválás
A digitálisan született tartalmak és analóg párjaik között tapasztalható lényegi különbségek vizsgálata. A web múltjának megőrzése, időről időre történő archiválásának haszna.

8. Mi a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligencia meghatározása, létrejöttének története illetve viszonya az emberi értelemhez.

9. Digitális Kulturális Örökség
A digitális kulturális örökség fogalma és eljárásai.

10. Mi a hálózatelmélet?
A hálózatelmélet alapfogalmaival való megismerkedés (viszonyrendszerek, csúcsok, élek). Hálózatelmélet a bölcsészettudományokban (proszopográfiai vizsgálatok).

11. Város és digitális technológia
Az okos város. Geographic Information System. Heat map a városi térben. Városok és épületek 3D modellezése. Digitális technológiák hatása a városi térre.

 

A tanagyag elkészítésében közreműködtek:

Főszerkesztő: Palkó Gábor

Szerkesztő: Smrcz Ádám

Munkatársak: Karabulut Aslihan, Szabó Veronika, Szlávich Eszter, Timári Mária, Oláh Gábor (11. modul), Mravik Patrik, Dömötör Andrea, Tamás Péter