• contact@elte-dh.hu
 • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Megnevezés: Bevezetés a természetes nyelvek feldolgozásába és a korpusz nyelvészetbe
Típus: Esemény: Nemzetközi tanfolyam
Leírás: Ez a nemzetközi iskola a következőket fogja tartalmazni:

 • keresés szöveges korpuszban
  felhasználói felület használásával és az eredmények exportálásával
 • szövegek manipulálása
  egyszerű Python szkriptekkel
 • hozzáférés bizonyos nyelvi eszközökhöz és szolgáltatásokhoz
  API-n keresztül
 • Python „crash course” nyelvészek számára.

Az ötödik napon poszter
szekciókat/doktori konzorciumokat/mentorálási programokat szervezünk a diákoknak, hogy
segítsünk nekik bemutatni tudásukat a tudományos diskurzusban. Hozzájárulunk a három
legjobb alkalmazást benyújtó diák költségeihez.

Helyszín: Csehország, Prága
Nyilvánosság: Publikus
Végrehajtási időszak kezdete: 2019 június
Végrehajtási időszak vége 2019 október. Maga a tanfolyam 2019 szeptemberére tervezett.
Megnevezés: Bevezetés a Természetes Nyelvfeldolgozásba kutatók számára
Típus: Termék: online tananyag
Leírás: Ez az online kurzus / tanulmányi anyag tartalmazni fogja a Természetes Nyelvfeldolgozás és
a Korpusznyelvészet képzési iskola leírását és utasításait. Főleg a nyelvfeldolgozásra fog
összpontosítani, mivel a korpusznyelvészeti anyagok hamarosan elérhetők lesznek egy másik
projektből (DigiLing az Erasmus+ -ból)
Helyszín: Csehország
Nyilvánosság: Publikus
Végrehajtási időszak kezdete: 2019.06.01
Végrehajtási időszak vége: 2019.10.01
Megnevezés: Linked Data és a Szemantikus Web a Bölcsészeti Kutatásokhoz
Típus: Esemény: Nemzetközi tanfolyam
Leírás: Ez a nemzetközi iskola a következőket fogja tartalmazni:

 • Bevezetés a Szemantikus Web és a
  Linked Data fogalmába, technológiáiba és eszközeibe, különös tekintettel a
  bölcsészettudományokra
 • Szabványok és technológiák azonosítása
 • RDF és a triple
 • Szemantikus lekérdezés: SPARQL és triple store-ok
 • Tudásreprezentáció és ontológiák
 • Ontológiák a bölcsészettudomány számára (CIDOC-CRM, OLiA …)

Az ötödik napon poszter
szekciókat/doktori konzorciumokat/mentorálási programokat szervezünk a diákoknak, hogy
segítsünk nekik bemutatni tudásukat a tudományos diskurzusban. Hozzájárulunk a három
legjobb alkalmazást benyújtó diák költségeihez.

Helyszín: Graz, Ausztria
Nyilvánosság: Publikus
Végrehajtási időszak kezdete: 2018 november
Végrehajtási időszak vége: 2019 március (a tanfolyam időpontja 2019 februárján várható)
Megnevezeés: Linked Data és a Szemantikus Web a Bölcsészeti Kutatásokhoz
Típus: Termék: online tananyag
Leírás: Ez az online kurzus / tanulmányi anyag tartalmazni fogja a Linked Data és a Szemantikus Web
képzési iskola leírását és utasításait.
Helyszín: Ausztria
Nyilvánosság: Publikus
Végrehajtási időszak kezdete: 2019.11.01
Végrehajtási időszak vége: 2019.03.31
Megnevezés: Digitális filológia
Típus: Esemény: Nemzetközi tanfolyam
Leírás: Ez a nemzetközi iskola a következőket fogja tartalmazni:

 • Bevezetés a digitális filológiába.

A tudományos / kritikus szöveges filológia története a híres ókori Alexandriai könyvtárhoz
vezethető vissza. A szövegek különböző verzióinak összehasonlítása és a más szövegekre való
hivatkozások az egyik legkorábbi példája annak, hogy az archivált kulturális örökség szélesebb
közönség számára történő elérhetőségéért és újrafelhasználásáért építsünk hálózatot. Ez a fajta
szöveges mátrix azonban alulreprezentált a digitális kulturális örökség jelenlegi projektjeiben.
Ennek oka: míg a digitális technológia alapvetően képes szöveges hálózatok előállítására és
megjelenítésére, a gyakorlat azt mutatja, hogy a digitális infrastruktúra és a környezet gyors
változása miatt nagyon nehéz olyan stabil és tartós megoldásokat találni, amelyek alkalmasak
arra, hogy szabványosított keretet biztosítsanak az ilyen rendszerek számára. Mi foglalkozni
fogunk:

 • Elméleti és gyakorlati kérdésekkel
 • a közelmúltbeli vitákról az irodalom lényegességéről szóló praxeológiai szemlélettel
 • Régi és új filológiával:
  • Változatok, változatosság és szerkesztői beavatkozások
  • Három alapvető fogalom: a „munka”, a „szöveg” és a „dokumentum”
 • kódolás, jelölés és az XML felépítése
  • Standard Generalized Markup Language (SGML)
  • Text Encoding Initiative (TEI) XML
  • XSLT és keresési lekérdezések

Az ötödik napon poszter szekciókat/doktori konzorciumokat/mentorálási programokat
szervezünk a diákoknak, hogy segítsünk nekik bemutatni tudásukat a tudományos diskurzusban.
Hozzájárulunk a három legjobb alkalmazást benyújtó diák költségeihez.

Helyszín: Budapest, Magyarország
Nyilvánosság: Publikus
Végrehajtási időszak kezdete: 2019 november
Végrehajtási időszak vége: 2020 március (a tanfolyam időpontja 2020 februárján várható)
Megnevezés: Digitális filológia
Típus: Termék: online tananyag
Leírás: Ez az online tanfolyam és az online tananyag bemutatja azokat az elméleteket, gyakorlatokat és
módszereket, amelyeket a bölcsészettudományokban használnak az tudományos szövegek
kódolásához, kutatásához, megőrzéséhez és online terjesztéséhez. Olyan szöveges kódolási
módszerekre összpontosít, mint a Text Encoding Initiative alapú XML, annak történelmi háttere
és gyakorlati felhasználása. Az online tananyag három fő részből áll, amelyek további leckékre
oszlanak: Az első rész a digitális tudományos szerkesztés bevezetése, a metaadat-szabványok és
a mark-up nyelvek: mit jelentenek ezek a fogalmak, mi a hátterük, és milyen főbb felhasználásuk
és jellemzőik vannak. Ismertetjük az XML struktúráját és a tanfolyam többi részében használt
TEI-szabványt. A második rész leírja az XML-t, annak építőköveit, szabályait és szerkezetét, és
bemutatja a séma és a DTD fogalmát és illusztrálja, hogyan kell modellezni egy dokumentumot
DTD és XML használatával. A tanfolyam ezen része gyakorlati ismereteket is biztosít, például
XML transzformációk stíluslapok használatával (például XSLT) és keresőeszközök (például
SOLR, XPath) segítségével. A harmadik rész lehetőséget nyújt a korábban megtanult ismeretek
alkalmazására. A TEI útmutató rövid áttekintésével és a korábban megtanult elvek gyakorlati
alkalmazását szolgáló gyakorlatokkal kezdődik.
Helyszín: Magyarország
Nyilvánosság: Publikus
Végrehajtási időszak kezdete: 2019.11.01
Végrehajtási időszak vége: 2020.03.31
Megnevezés: Digitális Projektek a bölcsészettudományokban a V4 országaiban
Típus: online felmérés
Leírás:
 • A feladat célja egy online felmérés létrehozása V4 országain belül, hogy információt gyűjtsön folyamatban lévő és befejezett digitális bölcsészettel kapcsolatos projektekről. Az információhiány a digitális bölcsészeti kutatások fő akadályának tekinthető, mivel sok hasonló projektet fejlesztenek elszigetelődve. A javasolt feladat e szakadék áthidalására szolgál. Továbbá a Visegrádi országokban az ilyen projektek átfogó felmérése ösztönözni fogja a különböző V4-országokban kidolgozott hasonló projektek közötti regionális együttműködést.
 • A digitális projektekre vonatkozó kérdőív a V4-ben a PSNC & IBL PAN által 2014-ben Lengyelországban végzett korábbi felmérésen alapul. A kérdések fordított sorrendben a következő témaköröket taglalják:
  • 1. A projekt alapadatai (főbb személyek, honlap, cím, leírás, kapcsolattartó személy);
  • 2. Alapvető információk angolul (cím, leírás)
  • 3. Az eszközök és módszerek szabványosított NeMO ontológiájára lefordított projektinformáció
  • 4. Földrajzi adatok, amik a projektek térképre helyezésén segítenek
 • A legjobb eredmények elérése érdekében a felmérést nemzeti nyelven kell lefolytatni, néhány információt angolul is összegyűjteni.
 • Eredményképpen egy átfogó adatbázist kapnánk egy megbízható repozitóriumba összegyűjtve. Az adatok szabványosított formája újrahasznosíthatóvá tenne DH eszközöket, kurzusokat és szolgáltatásokat az Európa-szerte fellelhető projektekben (mint például: https://teresah.dariah.eu/) és hozzájárul a V4 országok tudományos eredményeinek általános láthatóságához az ERA-ban.
 • A felmérést az IBL PAN és a PSNC más partnerekkel együttműködve végzi.
Helyszín: Lengyelország
Nyilvánosság: Publikus
Végrehajtási időszak kezdete: 2019.10.01
Végrehajtási időszak vége: 2020.02.01