• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

A Képzésről

Azzal párhuzamosan, hogy a digitálisan született, valamint a digitalizált adatterek volumene egyre nő, egyre fontosabbá válik az egyetemeken és más kutatóhelyeken, a közgyűjtemények számára és az üzleti szférában is, hogy az adatkezelés komplex feladatát képzett szakemberek támogassák. Az adatgazdászok (data steward) olyan szakemberek, akik képesek a technológiai újításokkal lépést tartva megfelelően kezelni a nagy mennyiségű digitális adatot, származzon az kutatási, gyűjteményi vagy egyéb forrásokból. A szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a könyvtár- és információtudomány, a digitális bölcsészet és az IT technológia határmezsgyéjén a digitalizált vagy eleve digitálisan keletkezett adatok kezelési technikáinak magas szintű elsajátítását követően képesek ezek egyéni vagy csoportmunkában történő, a jogi keretek adta mozgástéren belüli, akár projektszerű kezelésére. Hangsúlyt fektetünk az adatok biztonságának és hitelességének biztosítására, a FAIR kutatási adatkezelés körülményeinek megteremtésére, valamint a kezelt adatok másodlagos felhasználási célokra történő kijelölésére és felhasználására, az erre alkalmas rendszerek adatokkal történő feltöltésére és üzemeltetésére.

A képzés során a résztvevők szisztematikus ismereteket szereznek az adatkezelési modellekről és munkamenetekről, valamint az adatkezelés technológiáiról. A hallgatók megismerkednek a projektszemléletű csoportmunka folyamatával és lehetőségivel, valamint mindezek jogi hátterével, azokat a szempontokat kiemelve, amely az adatok nyílt vagy éppen zárt kezelése kapcsán az átgondolt döntéseket lehetővé teszik.

A képzés gyakorlatorientált, a résztvevők a képzés során megismerik az eszközök mellett a munkafolyamatban betölthető lehetséges szerepek hatókörét is. A képzés részét képezi a különböző, magyar és külföldi kutatóhelyek, gyűjtemények gyakorlatainak megismerése, valamint egy projektfeladat végrehajtása szakmai partnereink közreműködésével.

Célcsoport

Kutatók bármely tudományterületről, kutatási infrastruktúrák fenntartói; egyetemi, kutatóhelyi könyvtárak munkatársai, tudománymetriával, kutatástámogatással és -menedzsmenttel foglalkozó szakemberek.

Állami intézmények, cégek adatkezeléssel, adatbiztonsággal megbízott munkatársai.

Kulturális intézmények, köz- és magángyűjtemények munkatársai, gyűjteménykezelők, digitalizálással foglakozó munkatársak.

Milyen tudást biztosít a szakképzés? Mitől különleges?

Az adatgazdász szakma most van alakulóban: több területen is szükségessé váltak olyan szakemberek, akik a megnövekedett adatmennyiséget a technológiai újításokkal lépést tartva szakszerűen tudják kezelni. Az adatgazdászat egyre keresettebb szakterületté fejlődött.

Az ELTE TI Digitális Bölcsészet Tanszék Magyarország első oklevelet adó adatgazdász képzését nyújtja.

A szakképzés piaci, ütőképes tudást biztosít. Betekintést nyújt hazai szakmai műhelyekbe, valamint nemzetközi projektekbe.

Tanrend

A szakképzés három félévből áll, melyek alatt a résztvevők 90 kreditet gyűjtenek össze. A szakképzés kimeneti követelménye szakdolgozat és záróvizsga.

Képzés indulása: 2023. szeptember 

Az e-learning anyagok tartalmazzák az elsajátítandó alapismereteket, amelyeket gyakorlati órákon tesztelhetnek a résztvevők. Az e-learning tananyag esetén a szövegek mellett videók is segítik az egyéni tanulást.

Adatkezelési tájékoztató

1. félév

Adatvagyon-gazdálkodási alapismeretek I.

Nyílt tudományosság elvei és gyakorlatai

Digitális szövegfeldolgozás I.

Projektirányítás az informatikában

2. félév

Adatvagyon-gazdálkodási alapismeretek II.

Adathalmazok automatizált kezelése

Információs rendszerek

Repozitóriumkezelés

Szakmai gyakorlat / Projektfeladat

3. félév

Adatkezelési szabályozások

Adatbányászat és gépi tanulás

Digitális szövegfeldolgozás II.

Korszerű adatbázisok

Szakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)

Együttműködő partnerek

– ELTE Informatikai Kar
– ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
– Országos Széchényi Könyvtár
– Magyar Nemzeti Levéltár
– Magyar Nemzeti Múzeum
– Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
– Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
E-ARK Project
– Poliphon KFT
– Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Jelentkezés

Jelentkezés feltételei:

– Bármely képzési területen mesterképzésen (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél

– Legalább középfokú (B2 szintű) angol nyelvtudás

– A jelentkezési díj befizetése (Az 5000 Ft jelentkezési díjat az ELTE 10032000-01426201-00000000 számlaszámára kérjük utalni, a közlemény rovatban a C10501/23 kóddal és névvel.)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

– Kitöltött jelentkezési lap (Letöltés)

– A képzésre bemenetet biztosító oklevél magyar nyelvű és (ha van) angol nyelvű oldalának olvasható másolata (külföldi oklevél esetén hiteles, magyar nyelvű fordításának másolata is)

– Legalább középfokú angol nyelvtudást igazoló dokumentum másolata (ha van)

– Magyar nyelvű fényképes önéletrajz

– Motivációs levél (max. 3000 leütés)

– Jelentkezési díj átutalásáról szóló banki igazolás

Kérjük, a fenti dokumentumokat a datasteward@elte-dh.hu email címre beküldeni egy pdf-ben összefűzve az alábbi fájlnévvel: vezetéknév_keresztnév Adatgazdász-jelentkezés (pl. Példa_Pál-Adatgazdász-jelentkezés)

Felvételi menete:

– Dokumentumok beküldése

– Felvételi beszélgetés magyar és angol nyelven, melynek időpontjáról e-mailben tájkoztatást küldünk

A jelentkezés határideje 2023. június 2.  Meghosszabbított határidő: június 9.

A képzés díja: 200 000 Ft / félév

A szakképzés elvégzéséről az ELTE oklevelet állít ki.