• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
2019-ben diplomáztam az ELTE-n Magyar alapszakon, finn szakirányon. 2019 szeptemberétől Magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgató vagyok, funkcionális kognitív nyelvészet specializáción. A szakdolgozatomat a premodális tartományokkal asszociálódó főnévi igeneves szerkezetek konstrukcionális és szemantikai vizsgálatából írom. A Digitális Bölcsészet Tanszéken a Regénykorpusz építésével és stilometriával foglalkozom.

 

I graduated from ELTE with degree in Hungarian BA and Finnish Studies. Since 2019, I have been a student on Hungarian Language and Literature MA with Functional Cognitive Linguistics specialization. My thesis deals with identification on infinitive constructions activating premodal domains from semantic and constructional approach. At the Department of Digital Humanities I currently participate in the Novel Corpus project (corpus-building), furthermore I deal with stilometry.