• contact@elte-dh.hu
  • 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Bajzát Tímea

2019-ben diplomáztam az ELTE-n Magyar alapszakon, finn szakirányon. 2019 szeptemberétől Magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgató vagyok, funkcionális kognitív nyelvészet specializáción. A szakdolgozatomat a premodális tartományokkal asszociálódó főnévi igeneves szerkezetek konstrukcionális és szemantikai vizsgálatából írom. A Digitális Bölcsészet Tanszéken a Regénykorpusz építésével és stilometriával foglalkozom.   I graduated from ELTE with degree in Hungarian BA

Timári Mária

2019-ben diplomáztam az ELTE-n Magyar nyelv és irodalom szakon. Azóta a Digitális Bölcsészet Központban dolgozom. Jelenlegi kutatásom arra irányul, miként lehet a Stylo valamint Websty programok segítségével minél nagyobb bizonyossággal megadni egy adott, ismeretlen eredetű szöveg szerzőjét. Ehhez megfelelő méretű korpuszra is szükség van, hiszen ahogyan az már most tisztán látszik, a legmeghatározóbb kritérium a

Szabó Veronika

Jelenleg utolsó éves osztatlan tanárszakos hallgató vagyok. Négy évig gyakornokként dolgoztam a Szakmódszertani Központban. A 2018-19-es tanévben egy egyéves informatika specializáción vettem részt, ahol különböző nyelveket (Haskell, Javascript, PHP, Phyton, Unix shell, SQL) ismertem meg, táblázatkezelővel, adatbázis kezeléssel (Oracle Database), és webfejlesztéssel foglalkoztam. 2019 júniusától vagyok az ELTE-DH Központ tagja, ahol elsősorban az elearning kurzusok

Szlávich Eszter

2018-ban szereztem diplomát leíró és kognitív nyelvészetből az ELTE-n, 2018 szeptemberétől a magyar nyelvészet doktori program hallgatója vagyok. A disszertációmat egy specifikus mondattani jelenségről, a többigés konstrukciókról írom. A DH központban morfológiai elemzőprogramokkal foglalkozom. In 2018, I graduated from ELTE with a degree in Descriptive and Cognitive Linguistics. Since September 2018, I have been a

Smrcz Ádám

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte latin-magyar szakos diplomáját 2012-ben, majd ezt követően előbb az Irodalom-, később pedig a Filozófiatudományi doktori iskola hallgatója lett. 2018 óta foglalkozik digitális bölcsészettel, mikor is az ELTE DH berkein belül kezdett hozzá a Magyar Filozófiai Tudástár nevű projekt kidolgozásához. I graduated in Latin and Hungarian philology at ELTE University in

Sebestyén Ádám

2016-ban szereztem diplomát az ELTE BTK-n Reneszánsz tanulmányok szakon. Jelenleg az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója vagyok. Részt veszek MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport munkájában, valamint az ott készülő lexikon adatainak wikidata alapú online feldolgozásában. I graduated in Renaissance Studies at ELTE in 2016. I am the member of the ‘Humanism in East Central

Sárközi-Lindner Zsófia

Miután befejeztem tanulmányaimat a PPKE Digitális bölcsészet szakán, 2017 júliusától az Irodalomtudományi Intézet és a Digiphil közös retrokonverziós projektjében Arany János műveivel, a kiritikai kiadások szövegeinek jelölőnyelvi kódolásával foglalkoztam. A Központban a repozitóriumfejlesztés mellett főként a webaratásban tevékenykedem. Weboldalakhoz dolgozok ki transzparens, egyúttal hatékony, szabályalapú sablonszűrő módszereket korpuszépítés céljából. After completing my studies at the

Karabulut Aslihan

Jelenleg az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszék mesterszakos hallgatója vagyok, ahol többek között arab nyelvészettel foglalkozom. 2016-ban szereztem Ba diplomát, majd ezt követően két évet töltöttem külföldön ösztöndíjas diákként. 2020 februárja óta vagyok az ELTE Digitális Bölcsészet Központ tagja. I am currently studying for a Master’s degree at the Department of Semitic and Arabic

Horváth Péter

2019-ben szereztem meg a PhD-mat az ELTE Magyar nyelvészet doktori programján. 2018-tól az ELTE Digitális Bölcsészet Központjának a kutatója vagyok, ahol egy verskorpusz építésén dolgozom. Fő kutatási területem történelmi tárgyú narratívák nyelvészeti vizsgálata, valamint lírai szövegek számítógépes, automatikus elemzése. I earned my PhD in 2019 at the Hungarian Linguistics Doctoral Programme of ELTE. From 2018,

Kiss Tamás

PhD történész, szoftver- és webfejlesztő vagyok. Digitális bölcsészeti munkáim közé tartoznak a Rumi 1.0 néven ismert, első, oszmán-török nyelvre optimalizált nyelvelemző szoftver fejlesztése, a Simon of Saint-Quentin: History of the Tartars webapplikáció tartalom- és webfejlesztési munkái, a Qulto SimilR szöveghasonlóság-elemző szoftver módszertani fejlesztése. Több DH kurzust is tartottam a Közép-Európai Egyetemen 2014 és 2018 között.